Online markedsføring - Søkemotoroptimalisering

Hvorfor trenger du online markedsføring og hvorfor er dette nyttig for deg?

Søkemotormarkedsføring eller SEO – Search Engline Optimalization, eller søkemotoroptimalisering på norsk.

Målet med dette er at vår nettside finnes på høyest mulig plass i Google sin egen treffliste, slik at kundene finner siden lettere. Nettsidene som finnes på toppen av trefflisten er i stand til å øke trafikken og antall mengden av kunder. Siden posisjonen er ekstremt vikitig når det gjelder virksomhetens suksess og kontinuitet, er det naturlig stor konkurranse for dem. Nettopp på grunn av disse ble søkemotormarkedsføring til et selvstendig yrke, som trenger erfarne fagfolk med kunnskap om SEO redskapene og metodene som gjør vår nettside være på toppen av trefflisten.

En SEO ekspert kjenner metodene som søkemotorene finner akseptable eller uakseptable. Hvis vi ikke bruker tilstrekkelige SEO metoder, kan vår nettside få straff eller til og med forbud. Derfor er det meget viktig å la en ekspert utføre SEO prosessen. NordSide har flere forskjellige løsninger for våre kunder som støtter at de kan rekke beste posisjonen i treffliste konkurransen.

I løpet av SEO-prosessen gjør vi selve nettsiden bedre og lettere tilgjengelig til søkemotorene, slik at i trefflistene kommer nettsiden på høyere plass etter søkeordene. Optimaliseringen består både av en teknisk del, og av en forbedring av tekstlig innhold.
Når en søkemotorvennlig nettside blir utviklet, er det viktig å ta hensyn til minst ett hundre parametre som inkluderer riktig tittelvalg, tekststruktur, anchor tekster i lenkene, og de usynlige meta-detaljene. Hvis vi tar alle disse med i utviklingsprosessen, kan vi snakke om en vellykket nettside i søkemotormarkedsføring.
Dette betyr ikke at nettsiden automatisk blir tilgjengelig på første siden i løpet av søket. Etter alle disse er det også viktig med den tematiske utviklingen av en tilstrekkelig linkpark. Mange glemmer eller tar dette for gitt. Virkeligheten er at denne fasen er den minst oppfattbare og vanskeligste delen av SEO-prosessen. Hvis du har lyst på en nettside som ikke er bare pen, men er også brukbar for din virksomhet, ring vår kollega, slik at vi kan hjelpe deg med å rekke dine mål på markedet.